Pages

Lalita Ashtottara Sata Namaavali in Gujarati

Lalita Ashtottara Sata Namaavali – Gujarati Lyrics (Text)

Lalita Ashtottara Sata Namaavali – Gujarati Script

ઓં રજતાચલ શૃંગાગ્ર મધ્યસ્થાયૈ નમઃ
ઓં હિમાચલ મહાવંશ પાવનાયૈ નમઃ
ઓં શંકરાર્ધાંગ સૌંદર્ય શરીરાયૈ નમઃ
ઓં લસન્મરકત સ્વચ્ચ વિગ્રહાયૈ નમઃ
ઓં મહાતિશય સૌંદર્ય લાવણ્યાયૈ નમઃ
ઓં શશાંકશેખર પ્રાણવલ્લભાયૈ નમઃ
ઓં સદા પંચદશાત્મૈક્ય સ્વરૂપાયૈ નમઃ
ઓં વજ્રમાણિક્ય કટક કિરીટાયૈ નમઃ
ઓં કસ્તૂરી તિલકોલ્લાસિત નિટલાયૈ નમઃ
ઓં ભસ્મરેખાંકિત લસન્મસ્તકાયૈ નમઃ || 10 ||
ઓં વિકચાંભોરુહદળ લોચનાયૈ નમઃ
ઓં શરચ્ચાંપેય પુષ્પાભ નાસિકાયૈ નમઃ
ઓં લસત્કાંચન તાટંક યુગળાયૈ નમઃ
ઓં મણિદર્પણ સંકાશ કપોલાયૈ નમઃ
ઓં તાંબૂલપૂરિતસ્મેર વદનાયૈ નમઃ
ઓં સુપક્વદાડિમીબીજ વદનાયૈ નમઃ
ઓં કંબુપૂગ સમચ્છાય કંધરાયૈ નમઃ
ઓં સ્થૂલમુક્તાફલોદાર સુહારાયૈ નમઃ
ઓં ગિરીશબદ્દમાંગળ્ય મંગળાયૈ નમઃ
ઓં પદ્મપાશાંકુશ લસત્કરાબ્જાયૈ નમઃ || 20 ||
ઓં પદ્મકૈરવ મંદાર સુમાલિન્યૈ નમઃ
ઓં સુવર્ણ કુંભયુગ્માભ સુકુચાયૈ નમઃ
ઓં રમણીયચતુર્ભાહુ સંયુક્તાયૈ નમઃ
ઓં કનકાંગદ કેયૂર ભૂષિતાયૈ નમઃ
ઓં બૃહત્સૌવર્ણ સૌંદર્ય વસનાયૈ નમઃ
ઓં બૃહન્નિતંબ વિલસજ્જઘનાયૈ નમઃ
ઓં સૌભાગ્યજાત શૃંગાર મધ્યમાયૈ નમઃ
ઓં દિવ્યભૂષણસંદોહ રંજિતાયૈ નમઃ
ઓં પારિજાતગુણાધિક્ય પદાબ્જાયૈ નમઃ
ઓં સુપદ્મરાગસંકાશ ચરણાયૈ નમઃ || 30 ||
ઓં કામકોટિ મહાપદ્મ પીઠસ્થાયૈ નમઃ
ઓં શ્રીકંઠનેત્ર કુમુદ ચંદ્રિકાયૈ નમઃ
ઓં સચામર રમાવાણી વિરાજિતાયૈ નમઃ
ઓં ભક્ત રક્ષણ દાક્ષિણ્ય કટાક્ષાયૈ નમઃ
ઓં ભૂતેશાલિંગનોધ્બૂત પુલકાંગ્યૈ નમઃ
ઓં અનંગભંગજન કાપાંગ વીક્ષણાયૈ નમઃ
ઓં બ્રહ્મોપેંદ્ર શિરોરત્ન રંજિતાયૈ નમઃ
ઓં શચીમુખ્યામરવધૂ સેવિતાયૈ નમઃ
ઓં લીલાકલ્પિત બ્રહ્માંડમંડલાયૈ નમઃ
ઓં અમૃતાદિ મહાશક્તિ સંવૃતાયૈ નમઃ || 40 ||
ઓં એકાપત્ર સામ્રાજ્યદાયિકાયૈ નમઃ
ઓં સનકાદિ સમારાધ્ય પાદુકાયૈ નમઃ
ઓં દેવર્ષભિસ્તૂયમાન વૈભવાયૈ નમઃ
ઓં કલશોદ્ભવ દુર્વાસ પૂજિતાયૈ નમઃ
ઓં મત્તેભવક્ત્ર ષડ્વક્ત્ર વત્સલાયૈ નમઃ
ઓં ચક્રરાજ મહાયંત્ર મધ્યવર્યૈ નમઃ
ઓં ચિદગ્નિકુંડસંભૂત સુદેહાયૈ નમઃ
ઓં શશાંકખંડસંયુક્ત મકુટાયૈ નમઃ
ઓં મત્તહંસવધૂ મંદગમનાયૈ નમઃ
ઓં વંદારુજનસંદોહ વંદિતાયૈ નમઃ || 50 ||
ઓં અંતર્મુખ જનાનંદ ફલદાયૈ નમઃ
ઓં પતિવ્રતાંગનાભીષ્ટ ફલદાયૈ નમઃ
ઓં અવ્યાજકરુણાપૂરપૂરિતાયૈ નમઃ
ઓં નિતાંત સચ્ચિદાનંદ સંયુક્તાયૈ નમઃ
ઓં સહસ્રસૂર્ય સંયુક્ત પ્રકાશાયૈ નમઃ
ઓં રત્નચિંતામણિ ગૃહમધ્યસ્થાયૈ નમઃ
ઓં હાનિવૃદ્ધિ ગુણાધિક્ય રહિતાયૈ નમઃ
ઓં મહાપદ્માટવીમધ્ય નિવાસાયૈ નમઃ
ઓં જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તીનાં સાક્ષિભૂત્યૈ નમઃ
ઓં મહાપાપૌઘપાપાનાં વિનાશિન્યૈ નમઃ || 60 ||
ઓં દુષ્ટભીતિ મહાભીતિ ભંજનાયૈ નમઃ
ઓં સમસ્ત દેવદનુજ પ્રેરકાયૈ નમઃ
ઓં સમસ્ત હૃદયાંભોજ નિલયાયૈ નમઃ
ઓં અનાહત મહાપદ્મ મંદિરાયૈ નમઃ
ઓં સહસ્રાર સરોજાત વાસિતાયૈ નમઃ
ઓં પુનરાવૃત્તિરહિત પુરસ્થાયૈ નમઃ
ઓં વાણી ગાયત્રી સાવિત્રી સન્નુતાયૈ નમઃ
ઓં રમાભૂમિસુતારાધ્ય પદાબ્જાયૈ નમઃ
ઓં લોપામુદ્રાર્ચિત શ્રીમચ્ચરણાયૈ નમઃ
ઓં સહસ્રરતિ સૌંદર્ય શરીરાયૈ નમઃ || 70 ||
ઓં ભાવનામાત્ર સંતુષ્ટ હૃદયાયૈ નમઃ
ઓં સત્યસંપૂર્ણ વિજ્ઞાન સિદ્ધિદાયૈ નમઃ
ઓં ત્રિલોચન કૃતોલ્લાસ ફલદાયૈ નમઃ
ઓં સુધાબ્ધિ મણિદ્વીપ મધ્યગાયૈ નમઃ
ઓં દક્ષાધ્વર વિનિર્ભેદ સાધનાયૈ નમઃ
ઓં શ્રીનાથ સોદરીભૂત શોભિતાયૈ નમઃ
ઓં ચંદ્રશેખર ભક્તાર્તિ ભંજનાયૈ નમઃ
ઓં સર્વોપાધિ વિનિર્મુક્ત ચૈતન્યાયૈ નમઃ
ઓં નામપારાયણાભીષ્ટ ફલદાયૈ નમઃ
ઓં સૃષ્ટિ સ્થિતિ તિરોધાન સંકલ્પાયૈ નમઃ || 80 ||
ઓં શ્રીષોડશાક્ષરિ મંત્ર મધ્યગાયૈ નમઃ
ઓં અનાદ્યંત સ્વયંભૂત દિવ્યમૂર્ત્યૈ નમઃ
ઓં ભક્તહંસ પરીમુખ્ય વિયોગાયૈ નમઃ
ઓં માતૃ મંડલ સંયુક્ત લલિતાયૈ નમઃ
ઓં ભંડદૈત્ય મહસત્ત્વ નાશનાયૈ નમઃ
ઓં ક્રૂરભંડ શિરછ્ચેદ નિપુણાયૈ નમઃ
ઓં ધાત્ર્યચ્યુત સુરાધીશ સુખદાયૈ નમઃ
ઓં ચંડમુંડનિશુંભાદિ ખંડનાયૈ નમઃ
ઓં રક્તાક્ષ રક્તજિહ્વાદિ શિક્ષણાયૈ નમઃ
ઓં મહિષાસુરદોર્વીર્ય નિગ્રહયૈ નમઃ || 90 ||
ઓં અભ્રકેશ મહોત્સાહ કારણાયૈ નમઃ
ઓં મહેશયુક્ત નટન તત્પરાયૈ નમઃ
ઓં નિજભર્તૃ મુખાંભોજ ચિંતનાયૈ નમઃ
ઓં વૃષભધ્વજ વિજ્ઞાન ભાવનાયૈ નમઃ
ઓં જન્મમૃત્યુજરારોગ ભંજનાયૈ નમઃ
ઓં વિદેહમુક્તિ વિજ્ઞાન સિદ્ધિદાયૈ નમઃ
ઓં કામક્રોધાદિ ષડ્વર્ગ નાશનાયૈ નમઃ
ઓં રાજરાજાર્ચિત પદસરોજાયૈ નમઃ
ઓં સર્વવેદાંત સંસિદ્દ સુતત્ત્વાયૈ નમઃ
ઓં શ્રી વીરભક્ત વિજ્ઞાન નિધાનાયૈ નમઃ || 100 ||
ઓં આશેષ દુષ્ટદનુજ સૂદનાયૈ નમઃ
ઓં સાક્ષાચ્ચ્રીદક્ષિણામૂર્તિ મનોજ્ઞાયૈ નમઃ
ઓં હયમેથાગ્ર સંપૂજ્ય મહિમાયૈ નમઃ
ઓં દક્ષપ્રજાપતિસુત વેષાઢ્યાયૈ નમઃ
ઓં સુમબાણેક્ષુ કોદંડ મંડિતાયૈ નમઃ
ઓં નિત્યયૌવન માંગલ્ય મંગળાયૈ નમઃ
ઓં મહાદેવ સમાયુક્ત શરીરાયૈ નમઃ
ઓં મહાદેવ રત્યૌત્સુક્ય મહદેવ્યૈ નમઃ
ઓં ચતુર્વિંશતંત્ર્યૈક રૂપાયૈ ||108 ||

શ્રી લલિતાષ્ટોત્તર શતનામાવળિ સંપૂર્ણમ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.