Pages

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram in English

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – English Lyrics (Text)

Sri Durga Ashtottara Sata Nama Stotram – English Script

durgā śivā mahālakṣmī-rmahāgaurī ca caṇḍikā |
sarvaṅñā sarvalokeśī sarvakarmaphalapradā || 1 ||

sarvatīrthamayī puṇyā devayoni-rayonijā |
bhūmijā nirguṇādhāraśaktiścānīśvarī tathā || 2 ||

nirguṇā nirahaṅkārā sarvagarvavimardinī |
sarvalokapriyā vāṇī sarvavidyādhidevatā || 3 ||

pārvatī devamātā ca vanīśā vindhyavāsinī |
tejovatī mahāmātā koṭisūryasamaprabhā || 4 ||

devatā vahnirūpā ca sarojā varṇarūpiṇī |
guṇāśrayā guṇamadhyā guṇatrayavivarjitā || 5 ||

karmaṅñānapradā kāntā sarvasaṃhārakāriṇī |
dharmaṅñānā dharmaniṣṭā sarvakarmavivarjitā || 6 ||

kāmākṣī kāmasaṃhartrī kāmakrodhavivarjitā |
śāṅkarī śāmbhavī śāntā candrasūryāgnilocanā || 7 ||

sujayā jayabhūmiṣṭhā jāhnavī janapūjitā |
śāstrā śāstramayā nityā śubhā candrārdhamastakā || 8 ||

bhāratī bhrāmarī kalpā karāḷī kṛṣṇapiṅgaḷā |
brāhmī nārāyaṇī raudrī candrāmṛtaparivṛtā || 9 ||

jyeṣṭhendirā mahāmāyā jagatsṛṣṭyādhikāriṇī |
brahmāṇḍakoṭisaṃsthānā kāminī kamalālayā || 10 ||

kātyāyanī kalātītā kālasaṃhārakāriṇī |
yoganiṣṭhā yogagamyā yogadhyeyā tapasvinī || 11 ||

ṅñānarūpā nirākārā bhaktābhīṣṭaphalapradā |
bhūtātmikā bhūtamātā bhūteśā bhūtadhāriṇī || 12 ||

svadhānārīmadhyagatā ṣaḍādhārādivardhinī |
mohitāṃśubhavā śubhrā sūkṣmā mātrā nirālasā || 13 ||

nimnagā nīlasaṅkāśā nityānandā harā parā |
sarvaṅñānapradānandā satyā durlabharūpiṇī || 14 ||

sarasvatī sarvagatā sarvābhīṣṭapradāyinī |
iti śrīdurgāṣṭottara śatanāmastotraṃ sampūrṇam ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.