Pages

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali in Oriya

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali – Oriya Lyrics (Text)

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali – Oriya Script

ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିକୃତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାଚେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମାଲୟାୟୈ ନମଃ (10)
ଓଂ ପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଚ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵାହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ମୟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭାଵର୍ୟୈ ନମଃ (20)
ଓଂ ଅଦିତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦିତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵସୁଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵସୁଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୋଧସଂଭଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନୁଗ୍ରହପରାୟୈ ନମଃ (30)
ଓଂ ଋଦ୍ଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅଶୋକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକଶୋକ ଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମନିଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କରୁଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକମାତ୍ରେ ନମଃ (40)
ଓଂ ପଦ୍ମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମସୁଂଦର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲାଧରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ (50)
ଓଂ ପଦ୍ମିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମଗଂଥିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଗଂଧାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସାଦାଭିମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରସହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟୈ ନମଃ (60)
ଓଂ ଚଂଦ୍ରରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦିରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦୁଶୀତୁଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଆହ୍ଲୋଦଜନନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵକର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିମଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଜନନ୍ୟୈ ନମଃ (70)
ଓଂ ତୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରୀତିପୁଷ୍କରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁକ୍ଲମାଲ୍ୟାଂବରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭାସ୍କର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବିଲ୍ଵନିଲୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟଶସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ (80)
ଓଂ ଵସୁଂଧରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଉଦାରାଂଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହେମମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧନଧାନ୍ୟ କର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତ୍ରୈଣ ସୌମ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନୃପଵେଶ୍ମ ଗତାନଂଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵରଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ (90)
ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସମୁଦ୍ର ତନୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମଂଗଳାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁ ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ ସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ (100)
ଓଂ ନାରାୟଣ ସମାଶ୍ରିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵ ଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନଵଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵିଷ୍ଣୁ ଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିକାଲ ଜ୍ଞାନ ସଂପନ୍ନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ (108)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.