Pages

Lalita Pancha Ratnam in Gujarati

Lalita Pancha Ratnam – Gujarati Lyrics (Text)

Lalita Pancha Ratnam – Gujarati Script

રચન: આદિ શંકરાચાર્ય

પ્રાતઃ સ્મરામિ લલિતાવદનારવિંદં
બિંબાધરં પૃથુલમૌક્તિકશોભિનાસમ |
આકર્ણદીર્ઘનયનં મણિકુંડલાઢ્યં
મંદસ્મિતં મૃગમદોજ્જ્વલફાલદેશમ || 1 ||

પ્રાતર્ભજામિ લલિતાભુજકલ્પવલ્લીં
રક્તાંગુળીયલસદંગુળિપલ્લવાઢ્યામ |
માણિક્યહેમવલયાંગદશોભમાનાં
પુંડ્રેક્ષુચાપકુસુમેષુસૃણીર્દધાનામ || 2 ||

પ્રાતર્નમામિ લલિતાચરણારવિંદં
ભક્તેષ્ટદાનનિરતં ભવસિંધુપોતમ |
પદ્માસનાદિસુરનાયકપૂજનીયં
પદ્માંકુશધ્વજસુદર્શનલાંછનાઢ્યમ || 3 ||

પ્રાતઃ સ્તુવે પરશિવાં લલિતાં ભવાનીં
ત્રય્યંતવેદ્યવિભવાં કરુણાનવદ્યામ |
વિશ્વસ્ય સૃષ્ટવિલયસ્થિતિહેતુભૂતાં
વિદ્યેશ્વરીં નિગમવાઙ્મમનસાતિદૂરામ || 4 ||

પ્રાતર્વદામિ લલિતે તવ પુણ્યનામ
કામેશ્વરીતિ કમલેતિ મહેશ્વરીતિ |
શ્રીશાંભવીતિ જગતાં જનની પરેતિ
વાગ્દેવતેતિ વચસા ત્રિપુરેશ્વરીતિ || 5 ||

યઃ શ્લોકપંચકમિદં લલિતાંબિકાયાઃ
સૌભાગ્યદં સુલલિતં પઠતિ પ્રભાતે |
તસ્મૈ દદાતિ લલિતા ઝટિતિ પ્રસન્ના
વિદ્યાં શ્રિયં વિમલસૌખ્યમનંતકીર્તિમ ||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.